Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

ECDiffieHellmanCng-algoritmissa käytetyillä avaimilla on oltava algoritmiryhmä ECDiffieHellman.
ECDsaCng-algoritmissa käytetyillä avaimilla on oltava algoritmiryhmä ECDsa.
Edellinen virhe muunnettiin varoitukseksi, koska tehtäväkutsussa on määritetty ContinueOnError=true.
Edellisessä kanavatoiminnossa ei voitu kutsua AsyncProcessResponse-menetelmää, koska pino on tyhjä.
Edellisessä kanavatoiminnossa ei voitu kutsua GetResponseStream-menetelmää, koska pino on tyhjä.
Edellytyksenä on absoluuttinen URI-osoite.
Editori loi objektin, joka ei ole kelvollinen. Luodun objektin lajin on oltava {0}.
EditorPart {0} on sijoitettava EditorZone-vyöhykkeeseen.
EditorPart-osalla ei ole tunnusta.
Edm AssociationSet -kohdetta {0} ei voi yhdistää useammin kuin kerran.
EDM-funktio {0} on tuettu vain SQL Server 2008:ssa ja sitä uudemmissa SQL Server -versioissa.
EdmType-tyyppiä ei voi yhdistää CLR-luokkiin useammin kuin kerran. EdmType {0} on yhdistetty useammin kuin kerran.
Edustajia ei voi sarjoittaa hallitsemattomien toiminto-osoittimien, dynaamisten menetelmien tai edustajan luoneen kohteen kokoonpanon ulkopuolisten menetelmien avulla.
Edustajia, joiden tyyppi ei ole MulticastDelegate, ei voi yhdistää.
Edustajien on oltava samantyyppiset.
EffectiveKeySize-arvon on oltava vähintään 40 bittiä.
EffectiveKeySize-arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin KeySize-arvon.
Ehdolla on oltava nimi. Kirjoita ehdon nimi tai valitse Peruuta.
Ehdolle määritetty arvo ei ole yhteensopiva jäsenen tyypin kanssa.
Ehdon nimen on oltava yksilöllinen. Kirjoita ehdolle yksilöllinen nimi tai valitse Peruuta.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovene client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovene error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore