Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

CASE/WHEN/THEN-lauseke ei ole kelvollinen, koska kaikki tuloksena saatavat lausekkeet ovat tyypittämättömiä.
CaseSensitive- tai Locale-ominaisuutta ei voi muuttaa. Tämä muutos johtaisi siihen, että ainakin yksi DataRelation tai Constraint käyttäisi eri Locale- tai CaseSensitive-asetuksia sen kanssa suhteessa olevien taulukkojen kanssa.
CAST-argumenttilausekkeen tyypin on oltava skalaarityyppi.
CAST-lauseke ei ole kelvollinen. Tyypistä {0} ei ole kelvollista muunnosta tyyppiin {1}.
CAST-tyyppiargumentin on oltava skalaarityyppi.
CatalogPart {0} on sijoitettava CatalogZone-vyöhykkeeseen.
CatalogPart-osalla ei ole tunnusta.
CausesValidation-määritystä ei tueta DataControlPagerLinkButtons-painikkeissa.
CellId Boolean -asetukset viittaavat todellisiin soluihin, joten ne eivät voi olla negatiivisia.
CellPadding-arvon on oltava suurempi kuin -1.
CellSpacing-arvon on oltava suurempi kuin -1.
CellTemplate-arvon lajin on oltava {0} tai johdettu siitä.
CFB-tilan palautteen koon on oltava 8 bittiä.
classToProxy-määritteen on oltava johdettu MarshalByRef-tyypistä.
ClearAnonymousIdentifier-kohdetta ei tueta, kun ominaisuus on poistettu käytöstä tai käyttäjä on anonyymi.
ClientCredentials ei voi luoda paikallista tunnussanoman toimittajaa tunnussanomavaatimukselle {0}.
ClientCredentials-arvoa ei voida lisätä sidontaparametreihin, koska sidontaparametreissa on jo SecurityCredentialsManager {0}. Jos määrität kanavalle mukautettuja tunnistetietoja, poista ensin olemassa olevat ClientCredentials-arvot käyttäytymiskokoelmasta, ennen kuin lisäät mukautetut tunnistetiedon.
ClientCredentialType.None ei kelpaa TransportWithMessageCredential-suojaustilalle. Määritä sanoman tunnistetietotyyppi tai käytä toista suojaustilaa.
ClientOperation {0} edellyttää Formatter-toimintoa, sillä SerializeRequest ja DeserializeReply eivät kumpikin ole epätosia (false).
ClientProtocol on määritettävä ensin.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore