Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

CacheControl-ominaisuusarvo on virheellinen. Arvo={0}.
CacheDependency-konstruktorin riippuvuusargumentin laji voi olla vain System.Web.Caching.CacheDependency
CacheDependency-objektiin yritettiin viitata useista Cache-merkinnöistä.
CachePolicy-kohdetta ei voi käyttää PreRender-vaiheen jälkeen.
CachePolicy-kohdetta ei voi käyttää, koska ohjausobjekti ei ole välimuistissa.
CacheRequest.Pop-kutsu tehtiin CacheRequest-pyynnölle, joka ei ole pinon ylimmäinen.
CacheRequest-pyyntöä ei voi muokata, kun se on käytössä jossain säikeessä.
CacheSettings-sijaintiarvo on virheellinen.
CallbackBehaviorAttribute voidaan suorittaa vain kaksisuuntaisen sopimuksen päätepisteen käyttäytymisenä. Sopimus {0} ei ole kaksisuuntainen, koska se ei sisällä takaisinkutsutoimintoja.
CallbackContract {0} ei kelpaa, koska se ei ole liittymätyyppi.
Callback-metodia {0} ei tueta. Tämä voi johtua siitä, että metodilla ei ole OperationContractAttribute-määritettä, tai siitä, että sen liittymätyyppi ei ole ServiceContractAttribute-määritteen CallbackContract-sopimuksen kohde.
CallExternalMethodActivity-parametria {0} ei voi sarjoittaa
CancelEdit()-tapahtumaa ei voi kutsua OnRowChanging-tapahtuman sisällä. Peruuta tämä päivitys keskeytyksen avulla.
Canonicalization-algoritmi {0} ei ole tuettu.
CanSlip on tuettu vain aikajanoilla, joilla ei ole AutoReverse-, AccelerationRatio- tai DecelerationRatio-arvoa.
CanStop-, CanPauseAndContinue-, CanShutdown-, CanHandlePowerEvent- ja CanHandleSessionChangeEvent-ominaisuuksien arvoja ei voi muuttaa, kun palvelu on käynnistetty.
Capabilities-objektia ei voi alustaa kahdesti.
CaretPosition-arvoa ei voi asettaa RichTextBox-kohteen ulkopuolelle.
CaretStops-merkkijono voi sisältää vain heksadesimaalilukuja.
CaretStops-merkkijonon lisäyskohtapysähdysten määrä saa ylittää UTF16-koodipisteiden määrän enintään yhdellä.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore