Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

BackgroundWorker on varattu eikä pysty suorittamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.
BadImageFormatException-poikkeus allekirjoitusta jäsennettäessä. Tämä johtuu luultavasti yleisen kontekstin puuttumisesta. Varmista, että genericTypeArguments ja genericMethodArguments on määritetty ja että ne sisältävät riittävästi kontekstia.
BAML-asiakirjan ensimmäisen BAML-solmun on oltava StartDocument.
BAML-asiakirjan viimeisen BAML-solmun on oltava EndDocument.
BamlNodeType-tyyppi {0} ei ole tunnistettu.
BamlReader suljettiin tai asiakirjan loppu saavutettiin.
Base64-tietojen lukemista ei voi lopettaa, koska annettu puskurikiintiö on ylitetty. Puskurikiintiö: {0}. Harkitse MaxReceivedMessageSize-kiintiön suurentamista TransportBindingElement-määrityksessä. Huomaa, että hyvin suuri MaxReceivedMessageSize-arvo johtaa suuren sanoman puskurointiin, mikä voi altistaa järjestelmän palvelunestohyökkäyksille.
Base-64-virrasta löytyi virheellinen merkki.
BaseStream on käytettävissä vain, kun portti on auki.
BaseType ({0}) ei ole kelvollinen: kohteen {1} BaseType-tyypin on oltava rakenteinen tyyppi.
BaseType ({0}) ei ole kelvollinen: kohteen {1} BaseType-tyypin täytyy olla toinen ComplexType.
BaseType ({0}) ei ole kelvollinen: kohteen {1} BaseType-tyypin täytyy olla toinen EntityType.
BaseUri-määritettä ei voi asettaa tälle IUriContext-toteutukselle.
BaseUtcOffset- ja DaylightDelta-ominaisuuksien summan on oltava +14,0 tunnin ja -14,0 tunnin välillä.
BasicHttp-sidonta edellyttää, että BasicHttpBinding.Security.Message.ClientCredentialType on sama kuin BasicHttpMessageCredentialType.Certificate, jotta sanomat ovat suojattuja. Valitse Transport- tai TransportWithMessageCredential-suojaus UserName-tunnistetiedoille.
BeforeCount-arvon on oltava vähintään 0.
BeginConnect-kutsua ei voi tehdä, kun toinen asynkroninen toiminto on meneillään samassa vastakkeessa.
BeginEdit epäonnistui, koska LabelEdit-ominaisuuden arvo on False.
BeginEdit epäonnistui, koska LabelEdit-ominaisuus on epätosi.
BeginEdit()-tapahtumaa ei voi kutsua RowChanging-tapahtuman sisällä.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore