Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

Aalto-otsikko on vioittunut.
Aaltosuljetta ei löytynyt, tai edellisen tunnussanoman ja aaltosulkeen välinen pituus oli nolla (esimerkiksi 0x).
AboveNormal- ja BelowNormal-prioriteettiluokat eivät ole käytettävissä tässä ympäristössä.
absoluteExpiration-arvon on oltava DateTime.MaxValue, tai slidingExpiration-arvon on oltava timeSpan.Zero.
Absoluuttinen URI-osoite ei ole sallittu.
Absoluuttisen polun tiedot vaaditaan.
Absoluuttista näennäispolkua {0} ei sallita tässä.
Absoluuttista näennäispolkua {0} ei voi muuttaa sovelluksen suhteelliseksi poluksi, koska sovelluksen polkua ei tunneta.
Absoluuttista URI-tunnusta ei voi käyttää.
Abstraktia luokkaa ei voi luoda.
Abstraktille luokalle {0} ei pidä määrittää periytyvyyden erotinavainta.
Abstraktin luokan esiintymää ei voi lisätä kohteeseen EntitySet<{0}>.
AcceleratedTokenAuthenticator ei odota RequestSecurityTokenResponse-arvoa asiakkaasta.
AccelerationRatio- ja DecelerationRatio-arvojen summan on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin yksi.
AcceptChanges ei voi jatkaa, koska objektin avainarvot ovat ristiriidassa ObjectStateManager-kohteen toisen objektin kanssa. Varmista ennen AcceptChanges-kutsua, että avainarvot ovat yksilöllisiä.
AcceptChanges ei voi jatkaa, koska objektin EntityKey-arvo on null tai se ei ole tilapäinen avain. Näin voi käydä, jos EntityKey-ominaisuutta muokataan objektin ollessa lisätty-tilassa.
AccessDataSource ConnectionString -ominaisuutta ei voi määrittää, se muodostetaan automaattisesti.
AccessDataSource-lähdettä {0} ei voi käyttää suunnittelun aikana, kun DataFile-ominaisuus on määritetty näennäispolun avulla.
AccessDataSource-lähteen {1} tiedoston {0} käyttö estettiin suojausasetusten vuoksi.
AccessCheck-toimintoa ei voitu suorittaa (virhe=0x{0:X}).


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore