Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with t

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s T u v w x y z å æ é

tabClasses skal have det samme antal elementer som tabScopes
Tabellen ({0}) kan ikke være underordnet tabel for sig selv i en indlejret relation. DataSet-navnet er i konflikt med tabelnavnet.
Tabellen ({0}) kan ikke være underordnet tabel for sig selv i indlejrede relationer.
Tabellen '{0}' blev ikke fundet i databasen.
Tabellen {0} blev ikke fundet.
Tabellen '{0}' i databasen '{1}' er ikke aktiveret til SQL-cachemeddelelser. Kontroller, at tabellen findes, og at det tabelnavn, der bruges til cacheafhængighed, svarer nøjagtigt til tabelnavnet, der er brugt i registreringen af cachemeddelelserne. Brug metoden SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications eller kommandolinjeværktøjet aspnet_regsql for at aktivere en tabel til SQL-cachemeddelser. Du kan få flere oplysninger om brugen af værktøjet ved at køre 'aspnet_regsql.exe -?'. Brug metoden SqlCacheDependencyManager.GetTablesEnabledForNotifications eller kommandolinjeværktøjet aspnet_regsql.exe for at se en liste over aktiverede tabeller i databasen.
Tabellen {0} kan ikke fjernes, for der refereres til den i ForeignKeyConstraint {1}. Fjern først denne begrænsning.
Tabellen {0} kan ikke ryddes, for ForeignKeyConstraint {1} gennemtvinger begrænsninger, og der er underordnede rækker i {2}.
Tabellen {0} skal indeholde rækkeafsnit i følgende orden header, tabelkrop og sidefod.
Tabellen {0} tilhører ikke dette DataSet.
Tabellen har ikke en primær nøgle.
Tabellens navn kan ikke ændres, når det tilknyttede DataSet er knyttet til et indlæst XML-dokument.
Tabellens navneområde kan ikke ændres, når det tilknyttede DataSet er knyttet til et indlæst XML-dokument.
Tabellerne til SQL-cachemeddelelser kan ikke hentes.
Tabelnavnsparameteren må ikke være null eller have længden nul.
Tabelparametrene må ikke indeholde en tabel, der er null eller har længden nul.
TableLayoutPanel kan ikke udvides for at indeholde objektet, fordi egenskaben GrowStyle for panelet er angivet til FixedSize.
TableName er obligatorisk, når den er en del af et DataSet.
TabScope skal være TabScopeEnum.Component eller TabScopeEnum.Document
Tælleren {0} findes ikke i den angivne kategori.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Latvian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Latvian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore