Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with r

+ a b c d e f g h i k l m n o p q R s t u v w x y z å æ é

Rækkefølgen for ORDER BY-sorteringsnøglen eller -sorteringsnøglerne skal kunne sammenlignes.
Rækkefølgen i den nedre grænsetype '{0}' for BETWEEN kan ikke sammenlignes med rækkefølgen i den øvre grænsetype '{1}'.
Rækkefølgen i værditypen '{0}' for BETWEEN kan ikke sammenlignes med den fælles type for grænser '{1}'.
Rækkemedlemmet '{0}' i typen '{1}' og rækkemedlemmet '{2}' i typen '{3}' er inkompatible, fordi de har forskelligt antal kolonner.
Rækken blev ikke fundet eller ændret.
Rækken blev ikke fundet i tabellen.
Rækken er blevet fjernet fra tabellen og indeholder ingen data. BeginEdit() tillader, at der oprettes nye data i denne række.
Rækken er tom.
Rækken Grid skal være angivet til mellem 0 og maksimum for rækken.
Rækken kan ikke fjernes, for den har underordnede rækker, og der gennemtvinges begrænsninger på relationen {0}.
Rækken kan ikke slettes, for der gennemtvinges begrænsninger i relationen {0}. Hvis denne række slettes, opstår der løse underordnede rækker.
Rækken kan ikke slettes. Den er allerede blevet slettet.
Rækken kan ikke tilføjes, fordi den er fastfrosset og er placeret efter en række, som ikke er fastfrosset.
Rækken kan ikke tilføjes, fordi den ikke er fastfrosset og er placeret før en fastfrosset række.
Rækken tilhører allerede denne tabel.
Rækken tilhører allerede en anden tabel.
Rækken tilhører ikke det samme DataSet som denne relation.
Rækken tilhører ikke det samme DataSet som denne relation.
Rækkeoverskrifter kan ikke gøres usynlige, fordi DataGridView-objektet inkluderer rækkeoverskrifterne i tilstanden for automatisk størrelse.
Rækker kan ikke føjes til DataGridView's rækkesamling via et program, når objektet er databundet.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Russian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Russian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore