Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with n

+ a b c d e f g h i k l m N o p q r s t u v w x y z å æ é

Name {0} blev ikke fundet.
Name kan ikke være en tom streng.
Name kan ikke være en tom streng.
Name understøttes ikke under ResourceDictionary-området.
NameScopeProperty blev fundet i indholdet af en FrameworkTemplate i et {0}-objekt. Navneområder i skabeloner understøttes ikke.
NaN er ikke en gyldig værdi for et Matrix-medlem.
Når AttributeScopeQuery er angivet, understøttes kun SearchScope.Base.
Når automatisk valg af slutpunkt er deaktiveret, skal du angive enten en datablob eller angive en eksplicit liste over de slutpunkter, der skal registreres.
Når bitten AllowHexSpecifier er indstillet i enum-bitfeltet, skal de andre gyldige bit, der kan kombineres i enum-værdien, være en delmængde af dem, der findes i HexNumber.
Når der én gang er gjort forsøg på at opnå godkendelse som klient eller server, skal yderligere forsøg ske med den samme klient- eller serverrolle.
Når der leveres en FieldInfo til oprettelse af en indlejret type, skal der også angives et gyldigt id for det objekt, der indeholder den.
Når der leveres et id for et containerobjekt, skal der også angives en FieldInfo, der identificerer det aktuelle felt i det pågældende objekt.
Når du parser ResXDataNodes som IDictionary-værdier til StronglyTypedResourceBuilder.Create, skal nøglerne svare til de tilsvarende værdier for ResXDataNode.Name. Nøglenavn: '{0}', ResXDataNode.Name: '{1}'.
Når du udfører en skrivehandling med AllowWriteStreamBuffering angivet til falsk, skal du enten angive ContentLength til et tal, der ikke er negativt, eller angive SendChunked til sand.
Når en {0} er taget i brug (forseglet), kan den ikke redigeres.
Når en afledet StateManagedCollection implementeres, skal implementeringen af CreateKnownType() svare til implementeringen af GetKnownTypes().
Når en ListSortDescriptionCollection først er oprettet, kan den ikke ændres.
Når EnablePaging er angivet til true i ObjectDataSource '{0}', skal StartRowIndexParameterName og MaximumRowsParameterName også angives til gyldige parametrenavne for SelectMethod.
Når et objekt returneres med en NoTracking-fletteindstilling, kan Load kun kaldes, når EntityCollection eller EntityReference ikke indeholder objekter.
Når et objekt returneres med fletteindstillingen NoTracking, kan Load ikke kaldes, når egenskaben IsLoaded er true.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore