Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with m

+ a b c d e f g h i k l M n o p q r s t u v w x y z å æ é

Må ikke have udtrykket '{0}', der ikke understøtter evaluering på en side, der ikke er kompileret.
Mængden af ledig diskplads kan ikke bestemmes.
MachineName blev ikke indstillet.
MachineName-værdien {0} er ugyldig.
MainWindow kan ikke ændres i et program, der har en browser som vært.
Maksimumstørrelsen for arbejdssæt er ugyldig. Den skal være større end eller lig med minimumstørrelsen for arbejdssæt.
Målarrayet er for lille.
Målprocenten skal være i intervallet 0 til 100.
Manager er ikke af typen NgcSerializationManagerAsync.
Måneden '{0}' er ikke gyldig i DateTime-konstanten '{1}'.
manglede standardkonstruktøren.
Manglende datamedlem '{0}'
Manglende slutparentes i IsOfType-erkæring.
Manglende tabeltilknytning: {0} ingen tilknytning angivet for tabellen {1}.
Mangler primær nøgle.
Manuel adressering er aktiveret på denne factory, så alle de meddelelser, der sendes, skal være adresseret i forvejen.
Manuel adressering understøttes ikke med sikkerhed på meddelelsesniveau. Konfigurer bindingen ({0}, {1}) til at bruge transportsikkerhed eller til ikke at bruge manuel adressering.
Mappen '{0}' er ikke tilladt, fordi programmet er forkompileret.
Mappen '{0}' kan ikke oprettes. Kontroller placeringen og prøv igen.
Mappen {0} må kun angives én gang.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore