Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with k

+ a b c d e f g h i K l m n o p q r s t u v w x y z å æ é

Kædekontekst-handlen er ugyldig.
Kald af metoden Validate for ExceptionValidationRule understøttes ikke. Valideringsresultater for ExceptionValidationRule angives implicit af bindingprogrammet, når der registreres undtagelser.
Kald med sen binding til filsystemmetoder under kørslen af Visual Basic er ikke tilladt.
Kald til den generiske CreateOrderedEnumerable-metode på resultatet af en LINQ to Entities-forespørgsel understøttes ikke.
Kald til den tomme ToolStripComboBox-konstruktør, som stiller en kombinationsboks til rådighed.
Kald til den tomme ToolStripTextBox-konstruktør, som stiller en tekstboks til rådighed.
Kald til TransactionManager.Reenlist er ikke tilladt efter et kald til TransactionManager.RecoveryComplete for et givet ressourcestyrings-id.
Kaldeformatet Vararg understøttes ikke.
Kaldene til start og slut af skrivning stemmer ikke overens. Startposten = {0} Slutposten = {1}.
Kalderen angav ikke et format før åbning af en stream.
Kalderen leverede en buffer, der er for lille til at returnere et resultat.
Kalderens assembly kan ikke bestemmes.
Kalderens domæne kan ikke bestemmes.
Kalderens programidentitet kan ikke bestemmes.
Kaldet af den lagrede procedure mislykkedes.
Kaldet af metoden '{0}' svarer ikke til et kald af metoden 'ValidateElement'.
Kaldet fra OSVersion til GetVersionEx mislykkedes.
Kaldet til {0} blev ikke gennemført.
Kaldet til '{0}' på typen '{1}' returnerede Nothing.
Kaldet til den angivne egenskab '{0}' kræver mindst ét argument.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore