Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with i

+ a b c d e f g h I k l m n o p q r s t u v w x y z å æ é

I bindingen {0} er TransportBindingElement {1} ikke placeret sidst i BindingElementCollection. Tilpas rækkefølgen af elementerne, så TransportBindingElement er placeret sidst.
i den aktuelle FROM-delsætning
I denne handling skal farvekonteksten være sRGB eller scRGB.
I en FrameworkTemplate kan ContentPresenter og GridViewRowPresenter ikke være indeholdt komplet eller eksklusivt i hinanden.
I EntityContainer '{1}' angiver FunctionImport '{0}' et EntitySet, men returnerer ikke enheder.
I EntityContainer '{3}' returnerer FunctionImport '{0}' enheder af typen '{1}', der ikke kan forekomme i det erklærede EntitySet '{2}'.
I EntityContainer '{4} blev Role for End med EntitySet '{0}' i AssociationSet '{1}' ikke angivet, og der var ingen Ends i Relationship '{2}', der svarede til typen '{3}'.
I EntityContainer '{4} blev Role for End med EntitySet '{0}' i AssociationSet '{1}' ikke angivet, og der var mere end én End i relationen '{2}', der ikke svarede til typen '{3}'. Angiv attributten Role for at fjerne tvetydigheden for End.
I EntityContainer '{4}', refererer Role '{0}' i AssociationSet '{1}' og '{2}' til det samme EntitySet '{3}'. Hvis to eller flere AssociationSet refererer til den samme AssociationType, skal du sørge for, at Ends ikke refererer til det samme EntitySet.
I et hierarki med kontraktnedarvning skal CallbackContract for en ServiceContract være en underordnet type af CallbackContracts for alle CallbackContracts af de ServiceContracts, der er nedarvet af den oprindelige ServiceContract. Typerne {0} og {1} overtræder denne regel.
I handlingen {0} er den skematype, der svarer til fejloplysningstypen {1}, anonym. Angiv Fault-navnet eksplicit for at eksportere anonyme typer.
I handlingen {0} er der erklæret flere fejl med elementnavnet {1} i navneområdet {2}
I handlingen {0} er der erklæret flere fejl med oplysningstypen {1}
I handlingen {0} kan null ikke overføres til metoder, der accepterer Message som inputparameter.
I konstruktører og initialiseringer understøttes kun bindinger af egenskabs- eller feltparametre i LINQ to Entities.
I længdepræfikset er det angivet {0} tegn. Dette overskrider maksimum på {1}.
I lokalisationskommentaren er ikke angivet nogen værdi for destinationsegenskaben {0}.
I øjeblikket er der ikke noget layout tilgængeligt.
I øjeblikket er der ikke understøttelse for flere validatorattributter. Egenskaben '{0}' har knyttet mere end én validatorattribut til sig.
I øjeblikket understøttes kun HTTP/1.0- og HTTP/1.1-anmodninger.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore