Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with g

+ a b c d e f G h i k l m n o p q r s t u v w x y z å æ é

GDI+ er ikke initialiseret korrekt (intern fejl i GDI+).
Gem er ikke aktiveret i XmlDataSource '{0}' i følgende tilfælde: Når en XSL-transformering er angivet, når indholdet blev angivet ved hjælp af egenskaben Data, når indholdet blev indlæst fra en URL-adresse, eller når der blev anvendt en brugerdefineret virtuel sti-provider.
GenerateNext skal kaldes, mens der genereres indhold.
GeneratorPosition {0},{1}, der blev sendt til Remove, har ingen Offset, der svarer til 0.
Generel forespørgselsfejl
Generel samlingsmaterialisering understøttes ikke.
Generering af indhold af Udklipsholder understøttes ikke, når egenskaben ClipboardCopyMode er deaktiveret.
GenericArguments[{0}], '{1}', på '{2}' overholder ikke begrænsningen i typen '{3}'.
Generiske typer er ikke gyldige.
Genkendelse af håndbevægelse accepterer kun objekter af typen {0}.
Genkendelsen af håndbevægelser blev ikke gennemført.
Genkender kun FieldInfo, PropertyInfo og SerializationMemberInfo.
Gennemse typeerklæringen '{0}' fra navneområdet '{1}': Elementet '{2}' angiver ikke en type.
Genstartsmetoden understøttes ikke af denne programtype.
Gentaget attribut.
Gentaget moniker-nøgleord.
GestureRecognizer blev ikke initialiseret.
GetComputerName returnerede en ugyldig længde: {0}.
GetDirectoryEntry kan ikke kaldes, da det nyoprettede objekt ikke er blevet gemt i backendlageret.
GetElementById() understøttes ikke i DataDocument.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore