Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with f

+ a b c d e F g h i k l m n o p q r s t u v w x y z å æ é

f.eks. Int32, String og Guid
Facetobjektet har null som FacetType. Null er ikke gyldigt for denne egenskab.
Facetten {0} er ikke tilladt for egenskaber af typen {1}.
Facetten '{0}' har typen '{1}', men der blev angivet en værdi af typen '{2}'.
Facetten '{0}' må ikke være angivet for typen '{1}'.
Facetten '{0}' med værdien '{1}' ligger uden for området {2}-{3}, der er angivet i facetbeskrivelsen. Kolonnen '{4}' i tabellen '{5}' blev udelukket.
Facetten '{0}' skal være angivet for egenskaber af typen '{1}'.
Facetten har ikke et navn.
Faneindekset er ugyldigt.
Fanen '{0}' har ikke en bitmap.
Fanen '{0}' skal have et gyldigt navn.
Farvekonteksten er ikke gyldig.
Farvekonteksten er null.
Farvekonteksten for bitmappen er ikke gyldig.
Farven {0} er ikke en systemfarve.
Farven '{0}' er ugyldig.
Farven '{0}' kan ikke indstilles til en gennemsigtig farve.
Farvetransformeringen er ikke gyldig.
FaultTo er angivet til {0} i anmodningsmeddelelsen, men IContextChannel.LocalAddress er {1}. Når ManualAddressing er false, skal værdierne være ens, null eller EndpointAddress.AnonymousAddress. Aktiver ManualAddressing, eller undlad at angive FaultTo for meddelelsen.
FaultTo er angivet til {0} i anmodningsmeddelelsen, men IContextChannel.RemoteAddress er {1}. Når ManualAddressing er false, skal værdierne være ens, null eller EndpointAddress.AnonymousAddress, da afsendelse af et svar til en anden adresse end den oprindelige afsender kan medføre en sikkerhedsrisiko. Hvis du vil behandle denne type meddelelser, skal du aktivere ManualAddressing.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore