Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Danks (Danish) starting with b

+ a B c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z å æ é

Både {0} og {1} bruger meddelelsesnavnet '{2}'. Brug egenskaben MessageName i den brugerdefinerede attribut WebMethod til at angive entydige meddelelsesnavne til metoderne.
Både DataSource og DataSourceID er defineret for '{0}'. Fjern en af definitionerne.
Både HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext og HostExecutionContextManager.Revert skal tilsidesættes.
BamlNodeTypen {0} blev ikke genkendt.
BamlReader blev lukket, eller slutningen af dokumentet blev nået.
Basering kan kun foretages på en Style med en destinationstype, der er af grundtypen {0}.
BaseStream er kun tilgængelig, når porten er åben.
BaseType ({0}) er ikke gyldig. BaseType for {1} skal være en anden ComplexType.
BaseType ({0}) er ikke gyldig. BaseType for {1} skal være en anden EntityType.
BaseType ({0}) er ikke gyldig. BaseType for {1} skal være en struktureret type.
Basisklassen indeholder feltet '{0}', mens dens type ({1}) er ikke kompatibel med typen til kontrolelementet ({2}).
Basisstreamen er ikke læsbar.
Basisstreamen er ikke skrivbar.
Basistypen '{0}' er ikke tilladt for denne side.
BeforeCount skal være større end eller lig med 0.
Begge Ends på EdmRelationshipAttribute for relationen '{0}' har samme Role-navn, '{1}'. En relationstypes Ends skal have forskellige Role-navne.
BeginConnect kan ikke kaldes, når der er en anden asynkron handling i gang på den samme socket.
BeginEdit mislykkedes, fordi egenskaben LabelEdit er falsk.
BeginEdit mislykkedes, fordi egenskaben LabelEdit er falsk.
BeginEdit() kan ikke kaldes i hændelsen RowChanging.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore