Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Z ú č ř š ž

Z čítače výkonu nelze získat informace o procesu.
Z datového proudu nelze číst.
Z datového proudu přenosu byl přijat neočekávaný znak konce souboru nebo 0 bajtů.
Z důvodu omezení zabezpečení schránky nelze zadaný formát schránky nastavit.
Z důvodů zabezpečení nelze přistupovat k typu {0}.
Z důvodu zabezpečení nemá identita {0} (pod kterou je spuštěna tato webová aplikace) oprávnění k vytvoření souboru databáze aplikace SQL Express v podadresáři App_Data.
Z důvodu zabezpečení nemá identita {0} (pod kterou je spuštěna tato webová aplikace) oprávnění k zápisu do souboru databáze aplikace SQL Express konfigurované pro tuto aplikaci.
Z důvodu zabezpečení nemá identita {0} (pod kterou je tato webová aplikace spuštěna) oprávnění k vytvoření podadresáře App_Data v kořenovém adresáři aplikace.
Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je spuštěna tato webová aplikace, oprávnění k vytvoření souboru databáze aplikace SQL Express v podadresáři App_Data.
Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je spuštěna tato webová aplikace, oprávnění k zápisu do souboru databáze aplikace SQL Express konfigurované pro tuto aplikaci.
Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je tato webová aplikace spuštěna, oprávnění k vytvoření podadresáře App_Data v kořenovém adresáři aplikace.
Z informací o umístění MSDTC nelze vytvořit adresu registrační služby.
Z kanálu nebyl přijat indikátor vypnutí. Aplikace na druhém konci kanálu jej pravděpodobně neodeslala. Kanál bude stále uzavřen.
Z klienta ({1}) byla zjištěna potenciálně nebezpečná hodnota {0}.
Z kolekce PropertyCollection třídy DirectoryEntry nelze odebrat vlastnosti.
Z konstruktoru vytvořeného pomocí funkce DefineDefaultConstructor nelze přistupovat k metodě ILGenerator.
Z nesynchronizovaného bloku kódu byla vyvolána synchronizační metoda objektu.
Z odpovědi serveru byl přijat chybový kód {0}.
Z popisovače procesu nelze načíst identifikátor procesu.
Z proudu nelze číst.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovene client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovene error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore