Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with w

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v W x z ú č ř š ž

Webová část je již v režimu připojení.
Webová část je již v režimu úprav.
Webová část je již v zóně.
Webová část musí být aktuálně v zóně.
Webová část nebo podřízený ovládací prvek obecné webové části již byl přidán s identifikátorem {0}.
Webová část nemá identifikátor.
Webová část nemůže být připojena sama k sobě.
Webová služba nemůže obsahovat oba atributy SoapDocumentServiceAttribute a SoapRpcServiceAttribute současně. Použijte pouze jeden z nich.
Webové části nemohou být zabaleny třídou GenericWebPart.
Webový adresář {0} musí být adresářem {1} nebo jeho podadresářem.
WhereParameters nelze zadat, pokud není pro AutoGenerateWhere nastavena hodnota true nebo pokud není zadána klauzule Where.
Width and Height nemohou mít zápornou hodnotu.
Window {0} je již podřízeným prvkem Window {1}.
Window musí být kořenem stromu. Nelze přidat Window jako podřízený prvek prvku Visual.
WindowsFormsHost nelze otáčet. Pro potlačení této chyby použijte událost LayoutError a nastavte třídu ThrowException na hodnotu false.
WindowStyle.None je jediná platná hodnota pro WindowStyle, pokud je hodnota AllowsTransparency nastavena na pravdu.
WriteStartDocument lze vyvolat pouze jednou a musí to být první výzva pro BamlWriter.
WSTrustApr2004 nepodporuje vydávání certifikátů X.509 nebo klíčů EncryptedKeys. Použijte WsTrustFeb2005 nebo novější.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Korean client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Korean error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore