Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x z ú č ř š ž

V {0} došlo k neočekávané chybě.
V {0} došlo k neočekávané chybě.
V {0} jsou současně definovány atributy DataSource a DataSourceID. Odeberte jednu definici.
V {0} nelze vybrat více položek.
V 7bitovém datovém proudu byl nalezen neplatný znak.
V adresáři {0} došlo k příliš mnoha změnám najednou.
V adresáři Active Directory nebyly nalezeny žádné odpovídající záznamy.
V aktivitě {0} nebyl nalezen typ kontraktu pro operaci služby.
V aktivitě {0} nebyla nalezena vlastnost CorrelationToken.
v aktuální klauzuli FROM
V aktuální konfiguraci nelze do této zprávy zahrnout podrobnosti o výjimce. Chcete-li povolit hlášení podrobností o výjimkách, přidejte do konfigurace zprostředkovatele atribut detailedTemplateErrors=true.
V aktuální operaci nelze pokračovat. Bylo poškozeno mapování paměti pro čítače výkonu.
V aktuálním konfiguračním systému není podporováno nastavení s uživatelskými obory.
V aktuálním kontextu není podporováno oznamování systémových událostí. Například serverové procesy pravděpodobně nepodporují globální oznamování systémových událostí.
V aktuálním oboru není definována odkazovaná proměnná {0}.
V aktuálním příkazu došlo k závažné chybě. Případné výsledky by měly být zahozeny.
V aktuálním zprostředkovateli nebyl nalezen uzel SiteMapNode {0}. Přidávat lze pouze uzly ve stejném zprostředkovateli.
V aplikaci {0} došlo k chybě serveru.
V aplikaci Průzkumník Windows přejděte do adresáře aplikace.
V atributu {0} není určen žádný soubor.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore