Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t U v w x z ú č ř š ž

U argumentu MidpointRounding metody Math.Round jsou podporovány pouze argumenty, které lze vyhodnotit na straně klienta.
U člena {0} typu {1} nemůže být zadána podmínka.
U členů s komplexními hodnotami nejsou podporovány podmínky.
U delegáta nebyla nalezena metoda Invoke.
U hierarchických typů výsledků není podporována klauzule Intersect.
U hierarchických typů výsledků není podporováno klíčové slovo Except.
U identifikátoru {0} uvozeného uvozovacím znakem chybí levý ([) nebo pravý (]) oddělovač.
U kanálu nelze tento příznak nastavit.
U klíčů použitých v algoritmu ECDiffieHellmanCng musí být nastavena skupina algoritmů ECDiffieHellman.
U klíčů použitých v algoritmu ECDsaCng musí být nastavena skupina algoritmů ECDsa.
U klienta MetadataExchangeClient došlo při importu WSDL k nekritické chybě nebo upozornění. Díky tomu se některé koncové body nemusejí importovat.
U objektu {0} nejsou podporovány Subquery.
U objektu {0} typu {1} nejsou podporovány Subquery.
U objektu globálního katalogu nelze tuto operaci použít.
U objektů CheckedListBox není podporován výběr více možností.
U pojmenovaných kanálů může být nastaven režim přenosu TransmissionMode.Byte nebo PipeTransmissionMode.Message. U anonymních kanálů může být nastaven režim přenosu TransmissionMode.Byte.
U pojmenovaných kanálů může být nastaven směr kanálu PipeDirection.In, PipeDirection.Out nebo PipeDirection.InOut. U anonymních kanálů může být nastaven směr kanálu PipeDirection.In nebo PipeDirection.Out.
U prázdného oboru názvů nelze použít předponu.
U prvku {0} byl zjištěn neočekávaný počet atributů.
U sdíleného řádku nelze operaci provést.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Korean client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Korean error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore