Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s T u v w x z ú č ř š ž

Tabulka ({0}) nemůže být ve vnořených relací podřízenou tabulkou sama sobě.
Tabulka ({0}) nemůže ve vnořené relaci vystupovat jako tabulka podřízená sobě samé - název objektu DataSet je v konfliktu s názvem tabulky.
Tabulka {0} musí obsahovat oddíly řádků v pořadí záhlaví, hlavní část a zápatí.
Tabulka {0} nebyla nalezena.
Tabulka {0} nebyla v databázi nalezena.
Tabulka {0} nepatří do tohoto objektu DataSet.
Tabulka {0} zadaná jako součást tohoto MSL neexistuje v objektu MetadataWorkspace.
Tabulka či zobrazení {0} mají definován sloupec {1} jako primární klíč, ale typ sloupce {2} není platný typ pro klíč v EDM. Bude proveden pokus o definování tabulky či zobrazení v režimu jen pro čtení.
Tabulka či zobrazení {0} nemají definován primární klíč a nebylo možné odvodit žádný primární klíč. Tato tabulka či zobrazení byly vyloučeny. Chcete-li použít entitu, bude nutné zkontrolovat schéma, přidat správné klíče a zrušit u nich komentář.
Tabulka či zobrazení {0} nemají definován primární klíč. Klíč byl odvozen a tabulka či zobrazení byly definovány jako jen pro čtení.
Tabulka neobsahuje primární klíč.
Tabulka, pro kterou tato kolekce zobrazuje relace, byla ze svého objektu DataSet odebrána.
Tabulku {0} nelze odebrat, protože se na ní odkazuje ve vlastnosti ForeignKeyConstraint {1}. Odeberte nejprve omezení.
Tabulku {0} nelze vymazat, protože objekt ForeignKeyConstraint {1} vynucuje omezení a {2} obsahuje podřízené řádky.
Tabulku hash pro dané sestavení nelze generovat.
Tabulku nelze zakázat pro oznamování mezipaměti SQL, protože databáze není pro oznamování mezipaměti SQL povolena.
Tabulku s existujícími relacemi nelze odebrat. Odeberte nejprve relace.
Tag {0} vyžaduje atribut {1}, který není prázdný.
Tag {0} vyžaduje atribut {1}.
TargetType šablony ControlTemplate musí být Control, Page, PageFunctionBase nebo jejich podtřída. Typ {0} je neplatný.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore