Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r S t u v w x z ú č ř š ž

S aktuální relací není spojena žádná instance pracovního postupu. Pro spuštění nové instance v aktuální relaci odešlete aktivační zprávu.
S tímto oknem je spojen jiný HwndTarget.
Sada akcí nesmí být prázdná.
Sada algoritmů zabezpečení nebyla určena v {0}.
Sada CounterSet {0} dosud není nainstalována.
Sada CounterSet {0} je již zaregistrována.
Sada CounterSet {0} neobsahuje žádné čítače.
Sada EntitySet byla během operace výčtu změněna.
Sada EntitySet je již načtena a zdroj nelze změnit.
Sada oprávnění {0} se používá a není možné ji odstranit.
Sada oprávnění s uvedeným názvem nebyla nalezena.
Sada pravidel musí mít název. Zadejte název sady pravidel nebo klepněte na tlačítko Storno.
Sada zásad nainstalovaných u protokolu není platná.
Sadu oprávnění nelze generovat. Vstup XML je pravděpodobně poškozen.
Samotnou kolekci nelze upravovat.
Satelitní sestavení nazvané {1} pro záložní jazykovou verzi {0} buď nebylo nalezeno, nebo nebylo načteno. Obecně se jedná o potíže s instalací. Zvažte přeinstalaci nebo opravu aplikace.
Sdílená paměť není k dispozici, došlo k uvolnění domény AppDomain.
Sdílení sloupce GridViewColumn více kolekcemi GridViewColumnCollections nebo přidání téhož sloupce GridViewColumn do jedné kolekce GridViewColumnCollection více než jednou není povoleno.
Sdílený Expression nemůže používat metodu ChangeSources.
Sdružení příchozí transakce nelze zrušit, protože zdrojový správce transakcí MSDTC buď zakázal odchozí transakce, nebo zakázal službu protokolu WS-AtomicTransaction.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Estonian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Estonian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore