Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x z ú č ř š ž

Rámce při ({0}) nejsou platným identifikátorem URI.
Rámce při ({0}) přesahují kvótu.
Rámec je neplatný. Rámec musí být v rozsahu od 0 do hodnoty FrameCount.
Rámy s HTML obsahem se nemohou překrývat, pokud nejsou totožné.
Rastrové mapy, které tvoří ikony, nelze nastavit jako průhledné. Nativní podporu průhledného režimu poskytují objekty Icon. Chcete-li tedy vytvořit ikonu, použijte konstruktor Icon.
Reakce serveru je neplatná.
Referenční proměnná CorrelationToken {0} musí být deklarována v rámci nadřazené multiinstanční aktivity {1}.
Referenční uzel musí být podřízeným uzlem aktuálního uzlu.
Referenční uzel není podřízeným uzlem tohoto uzlu.
RefType má pro vlastnost EntityType hodnotu null. Hodnota null není pro tuto vlastnost platná.
Registrace {0} je neplatná.
Registrace DragDrop se nezdařila.
Registrace tokenu kanálu {0} se nezdařila, protože jiná aktivita již zaregistrovala kanál se stejným názvem a oborem, ale s jiným typem kontraktu.
Registrované styly jsou určeny jen pro čtení.
Rekurzivní záloha není povolena pro bajty {0}.
Rekurzivní záloha není povolena pro znak \u{0:X4}.
Rekurzivní získávání aktualizovatelných zámků není v tomto režimu povoleno.
Rekurzivní získávání zámků pro čtení není v tomto režimu povoleno.
Rekurzivní získávání zámků pro zápis není v tomto režimu povoleno.
Relace {0} nebyla nalezena.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore