Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x z ú č ř š ž

O tomto pixelovém formátu nebyly nalezeny žádné informace.
Oba elementy End konstruktoru EdmRelationshipAttribute pro vztah {0} mají stejný název atributu Role {1}. Elementy End typu vztahu musí mít odlišné názvy atributu Role.
Oba konstrukty EntitySet {1} a {2} jsou namapovány na tabulku {0}. Je možné, že jejich primární klíče budou kolidovat.
Obdélník nemůže být prázdný.
Období TimeSpan musí být kratší nebo rovno maximální hodnotě Int32.MaxValue.
Období TimeSpan musí být rovno nule nebo delší.
Obecná chyba dotazu
Obecné typy nejsou platné.
ObjectContext je nutné nakonfigurovat 1) definováním vlastnosti ContextTypeName, 2) definováním jak vlastnosti ConnectionString, tak i vlastnosti DefaultContainerName, 3) definováním vlastnosti ContextType nebo 4) jeho zadáním v události OnSelecting.
ObjectDataProvider může mít přidělen pouze ObjectType nebo ObjectInstance, nikoliv oboje.
ObjectDataProvider potřebuje buď ObjectType, nebo ObjectInstance.
ObjectStateEntry je klíčová položka a její aktuální a původní hodnota není dostupná.
ObjectStateEntry je klíčová položka a její stav nelze měnit.
ObjectStateEntry je klíčová položka. Metodu Delete nelze volat u klíčových položek.
ObjectStateEntry je položka vztahu. Aktuální a původní hodnotu položek vztahu nelze upravovat.
ObjectStateEntry je položka vztahu. Stav položek vztahů nelze upravovat.
ObjectStateEntry označuje, že byla upravena neznámá vlastnost {0} typu {1}. Žádná taková vlastnost neexistuje.
ObjectStateManager neobsahuje ObjectStateEntry s odkazem na objekt typu {0}.
Objekt {0} byl odpojen nebo na serveru neexistuje.
Objekt {0} byl uvolněn.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore