Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Na {0} neposlouchal žádný posluchač duplexní relace. To může být způsobeno nastavením nesprávné cesty u klienta nebo neshodou vazeb.
Na {0} poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další podrobnosti naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
Na aktuální pozici navigátoru chybí platná nadřazená položka.
Na hodnoty typu DateTime lze převést pouze hodnoty typu DateTime nebo řetězce.
Na konci řetězce se nacházejí další znaky, které nelze analyzovat.
Na koncovém bodu poskytovatele identity {0} již je naslouchání. Zkontrolujte, zda se nepokoušíte použít tento koncový bod v aplikaci vícekrát a zda na tomto koncovém bodu nenaslouchají jiné aplikace.
Na konstanty výčtu může být použita pouze vlastnost SoapEnum.
Na kořenové úrovni očekávána značka Relationships.
Na objekt {0} je nutné implementovat výchozí přístupový objekt, protože dochází k dědění od rozhraní ICollection.
Na objekt entity nemůže odkazovat více instancí rozhraní IEntityChangeTracker.
Na objekt s identifikátorem {0} bylo odkazováno v opravě, ale objekt nebyl registrován.
Na omezení {0} nelze vynutit omezení.
Na pozici {0} se nenachází žádný řádek.
Na pozici {0}({1},{2}) došlo k chybě.
Na pozici {0}, ({1}, {2}) došlo k chybě.
Na pozici {0}, ({1}, {2}) došlo k chybě.
Na prázdné tabulce nelze vytvořit kolekci.
Na prvku {1} je vyžadován atribut {0}.
Na rendrovací lince se objevila neočekávaná chyba.
Na serveru došlo k chybě.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore