Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Majitele deníku nelze změnit během navigace.
Má-li být odpověď v operaci {0} datovým proudem, musí mít operace jeden parametr nebo vrácenou hodnotu typu datový proud.
Má-li být požadavek v operaci {0} datovým proudem, musí mít operace jeden parametr typu datový proud.
Má-li se použít kontrakt {0} s třídou DuplexChannelFactory, musí kontrakt určit platnou kontrakt zpětného volání. Pokud kontrakt nedisponuje smlouvou zpětného volání, zvažte použití třídy ChannelFactory namísto třídy DuplexChannelFactory.
Manager není typu NgcSerializationManagerAsync.
Manifest zprostředkovatele je nesprávný.
Mapování aktualizace nebylo nalezeno pro objekt EntitySet {0}.
Mapování cesty {0} se nezdařilo.
Mapování člena rozhraní {0}.{1} není podporováno.
Mapování EntityType obsahující mapování funkcí nemůže specifikovat vlastnost TableName.
Mapování funkce nemůže vytvořit entitu typu {0}. Zajistěte, aby podmínky jednoznačně implikovaly typ. Viz řádky {1}.
Mapování funkce nemůže vytvořit entitu z hierarchie typu {0}. Zajistěte, aby podmínky v hierarchii jednoznačně implikovaly určitý typ. Viz řádky {1}.
Mapování funkce zahrnuje více vazeb výsledků pro jednu vlastnost. Název vlastnosti: {0}. Názvy sloupců: {1}.
Mapování funkcí pro objekt EntitySet {0} vyžaduje, aby byly načteny odpovídající atributy Association v elementu AssociationSet {1}. Před uložením změn v tomto objektu EntitySet načtěte element AssociationSet.
Mapování funkcí určuje sloupec výsledků {0}, který sada výsledků neobsahuje.
Mapování funkcí zahrnuje vazby parametrů pro dva různé elementy End stejného elementu AssociationSet. Pouze jeden element End konkrétního elementu AssociationSet může být namapován v rámci jednoho mapování funkcí. Atributy Role elementu End: {0}, {1}. AssociationSet: {2}.
Mapování obsluhy */ chybí. Server nemůže zpracovat adresář.
Mapování pro EntityContainer {0} nebylo v pracovním prostoru Workspace nalezeno.
Mapování přidružení elementu End definuje zdrojový atribut Role {0}, který není vázán na aktuální objekt EntitySet.
Mapování přidružení elementu End má cílový atribut Role {0} s násobností větší než 1. Maximálně je podporována násobnost 1.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore