Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

K databázi relací serveru SQL Server se nelze připojit.
K databázi relací serveru SQL Server se nelze připojit. Připojovací řetězec (server='{1}', databáze='{2}') byl vrácen instancí typu {0} rozhraní IPartitionResolver.
K dispozici nejsou žádné informace o výjimce.
K dispozici není místo k zobrazení řádků.
K dispozici není místo k zobrazení sloupců.
K dispozici není žádná chybová zpráva, kód výsledku: {0}.
K dokončení operace není dostatek paměti.
K frontě Queue {0} nelze získat přístup, protože zpracovává aktualizaci transakce.
K hodnotě není přístup, protože dosud nebyla plně dekódována.
K informacím o odstraněném řádku nelze přistupovat prostřednictvím řádku.
K instanci s životností Global lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
K instanci s životností Process lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
K obsahu nelze přidat atribut.
K obsahu nelze přidat uzel typu {0}.
K obsahu nelze přidat žádné prázdné znaky.
K odeslání druhé straně neexistuje žádné binární vyjednávání.
K odeslání neexistuje žádná zpráva vyjednávání.
K odeslání zprávy na kompozitní duplexní kanály na straně serverů musí mít zpráva nastavenu vlastnost Via nebo záhlaví To.
K ověření podpisu podpůrného tokenu není k dispozici primární podpis.
K ovládacímu prvku nelze přidat ovládací prvek nejvyšší úrovně.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore