Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Jakmile je objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, název objektu DataSet nelze změnit.
Jakmile je objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, nelze v objektu DataSet přidat, odebrat ani měnit vnořené relace.
Jakmile je objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, nelze v tabulce přidat ani odebrat sloupec.
Jakmile je objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, v objektu DataSet nelze přidat ani odebrat tabulku.
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, název sloupce nelze změnit.
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, název tabulky nelze změnit.
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, obor názvů sloupce nelze změnit.
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, obor názvů tabulky nelze změnit.
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, vlastnost ColumnMapping nelze změnit.
Jakmile je vlastnost DataSet nastavena, nelze ji změnit.
Jakmile je vlastnost Table nastavena, nelze ji změnit.
Jakmile jsou hodnoty EntityKey nastaveny, nelze je změnit.
Jakmile sloupec obsahuje data, nelze vlastnost DataType sloupce již změnit.
Jako argument, pole nebo vlastnost konstruktoru vlastního atributu byl použit neplatný typ.
Jako cestu je nutné zadat platný název souboru.
Jako kritérium položky oprávnění musí být nastavena alespoň jedna z následujících vlastností (Path, FormatName, MachineName, Label nebo Category).
jako název sloupce v konstruktoru ROW
Jako oddělovač desetinných míst nelze použít prázdný řetězec.
Jako oddělovač nemůže být zadán prázdný řetězec.
Jako parametry nelze použít sekvence.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore