Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

IBindingList dokáže třídit jen podle jedné vlastnosti.
ID {0} je v konfliktu s ID existujícího vztahu pro určený zdroj.
ID {0} není platné identifikační číslo XSD.
ID hardwaru je neplatné.
ID relace obsahuje více než maximální povolený počet {0} znaků. ID relace={1}
ID zprávy {0} není ve správném formátu.
Identifikace objektu v rámci stejného podpisu musí být jedinečné.
Identifikace uživatele používaná licenčním řetězcem nemá formu authenticationType:userName.
Identifikátor {0} byl již zadán a musí být jedinečný.
Identifikátor {0} je neplatný.
Identifikátor {0} je neplatný.
Identifikátor {0} již používá jiný ovládací prvek.
Identifikátor {0} není kompatibilní se standardem CLS.
Identifikátor {0} není platný název identifikátoru nezávislý na jazyce.
Identifikátor {0} není platný, protože není obsažen ve funkci agregace ani v klauzuli GROUP BY.
Identifikátor {0} není platný.
Identifikátor {0} není platný.
Identifikátor {0} se vyskytl dvakrát ve zprávě dodané k ověření.
Identifikátor {0} u vlastnosti {1} typu {2} není platným identifikátorem nezávislým na jazyku. Zkontrolujte, zda parametr CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier umožňuje daný název identifikátoru.
Identifikátor {0} uvozený uvozovacím znakem není platný.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Norwegian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Norwegian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore