Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Hesla, pro která byl použit algoritmus hash, nelze dekódovat.
Heslo a potvrzení hesla se musí shodovat.
Heslo je příliš dlouhé. Délka hesla nesmí po šifrování přesáhnout 128 znaků.
Heslo připojení nesmí být prázdné.
Hierarchie BasedOn referencí tohoto Style obsahuje smyčku.
Hierarchie dědičnosti s kořenem {0} nedefinuje výchozí hodnotu.
Hit testing jednou kamerou MatrixCamera není podporováno.
Hlavička proměnné délky v datovém proudu licence pro publikování obsahuje {0} bytů, což překračuje maximální délku {1} bytů.
Hlavička souboru wave je poškozena.
Hlavní název služby pro odpovídající server v identifikátoru URI {0} nebylo možné zjistit.
Hlavní verze rámců {0} není podporována.
Hlavní verzi objektu PrintServer nelze změnit.
Hlavní verzi objektu PrintServer nelze změnit.
Hlavní vstupní bod není definován.
Hloubka vybrané položky je větší než hodnota StaticDisplayLevels + MaximumDynamicDisplayLevels. Tato situace může být způsobena neplatnou deklarací, změnou provedenou od posledního požadavku nebo falešným požadavkem.
Hodina {0} není platná v literálu DateTime {1}.
Hodiny s vlastností CanSlip nemohou mít nadřazené prvky nebo předchůdce s vlastností AutoReverse, AccelerationRatio nebo DecelerationRatio.
Hodnota {0} atributu {1} není platnou logickou hodnotou.
Hodnota {0} atributu {1} není platným nezáporným celým číslem.
Hodnota {0} identifikátoru volby {1} neodpovídá elementu {2} z oboru názvů {3}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore