Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with g

+ a b c d e f G h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Generace odvozeného klíče ({0}) a jeho délka ({1} bajtů) má za následek posun odvození klíče, který je větší než maximální povolený posun ({2} bajtů).
Generátor IL nelze použít, protože některé výjimky nebyly uzavřeny.
GeneratorPosition {0},{1} předaná k Remove nemá Offset roven 0.
Generování obsahu schránky není podporováno, pokud má vlastnost ClipboardCopyMode hodnotu Disable.
Gesto akceptuje pouze objekty typu {0}.
GetListItemIndex je platný pouze pro přímé podřízené prvky tohoto prvku List.
GlobalItem s názvem {0} existuje jak v koncepčním modelu, tak i v modelu úložiště. Zajistěte, aby měla každá položka jedinečný název v rámci koncepčního modelu i modelu úložiště.
GlobalItem typu {0} nemá definovány žádné vzory generování modelu.
GlobalItem typu {0} není serializovatelný typ.
Globální atribut XML {0} z oboru názvů {1} používá odkazy na různé typy {2} a {3}. K určení jiného názvu XML nebo oboru názvů pro atribut nebo typy použijte atributy XML.
Globální členové musí být statičtí.
Globální katalog {0} neexistuje nebo jej nelze kontaktovat.
Globální metodu nebo pole z jiného modulu nelze importovat.
Globální položka XML {0} z oboru názvů {1} má neodpovídající atributy výchozí hodnoty: {2} a {3} a nelze ji namapovat na stejnou položku schématu. Pomocí atributů XML zadejte jiný název XML nebo obor názvů pro jednu z položek nebo zajistěte, aby se výchozí hodnoty shodovaly.
Globální volba je již nastavena.
Graf efektu je zacyklován.
Graf objektů nemůže mít hodnotu NULL.
Gramatické pravidlo bylo definováno s nulovou cestou.
Gramatika neobsahuje aktivní kořenová pravidla ani pravidla nejvyšší úrovně, která by mohla být aktivována.
Gramatika neobsahuje pravidla nejvyšší úrovně, dynamická ani exportovaná pravidla.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore