Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Faktor růstu fronty musí nabývat hodnoty v rozsahu od {0} do {1}.
Faktor zaplnění musí nabývat hodnoty v rozsahu od 0,1 do 1,0.
Filtr {0} nelze pro atribut {1} použít, protože se jedná o obslužnou rutinu události.
Filtr již nemá nečistoty, které by mohl vrátit.
Filtr nemá pracovní soubor. To bývá obvykle způsobeno neuskutečněnou nebo nezdařenou výzvou IPersistFile::Load.
Filtr odpovědí je neplatný.
Filtr požadavků je neplatný.
Filtr provedl pokus o přístup k textu zprávy. Použijte namísto něho třídu MessageBuffer, pokud je vyžadováno filtrování textu.
Filtrování je ve zdroji dat {0} podporováno pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode zdroje dat je nastavena na hodnotu DataSet.
Filtrování není povoleno.
FixedDocument má více než jednu související strukturu dokumentu.
FixedDocument musí obsahovat alespoň jednu FixedPage.
FixedDocument nemůže obsahovat jiný FixedDocument.
FixedDocumentSequence musí obsahovat alespoň jeden FixedDocument.
FixedPage má více než jeden související zlomek příběhu.
FixedPage nemůže obsahovat FixedDocument.
FixedPage nemůže obsahovat jinou FixedPage.
FlowDirection pro Window není platný.
FontFamily nemůže mít více než jeden FamilyTypeface pro jeden Style, Weight, and Stretch.
FontFamily nemůže obsahovat více FamilyMaps.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore