Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Editor výrazů
Editor vytvořil objekt, který není platný. Vytvořený objekt musí být typu {0}.
Edm AssociationSet {0} nelze namapovat vícekrát.
EdmRelationshipAttribute pro vztah {1} má parametr null {0}.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute pro NavigationProperty {0} ve vlastnosti EntityType {1} má vlastnost RelationshipName {2}, která není platná. Přesvědčte se, zda je vlastnost RelationshipName platná.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute pro RelationshipType {3} vlastnosti NavigationProperty {0} v typu EntityType {1} má název TargetRole {2}, který není platný. Přesvědčte se, zda je název TargetRole platný.
EdmType nelze namapovat na třídy CLR vícekrát. EdmType {0} je namapován více než jednou.
EDMVersion kolekce položek {0} ej vyšší než verze EDMVersion, kterou podporuje režim runtime. Maximální verze EDMVersion podporovaná režimem runtime pro tuto verzi je {1}.
Efekt {0} DragDropEffects není platný.
Elektronická pošta není ověřena.
Element {0} byl uzamčen v konfiguraci vyšší úrovně.
Element {0} lze deklarovat pouze pro FunctionImport deklarující EntitySet. FunctionImport {1} nedeklaruje EntitySet.
Element {0} nebyl nalezen.
Element {0} nelze definovat pod úrovní aplikace.
Element {0} není povolen v definici prohlížeče nebo brány.
Element {0} nesmí být prázdný.
Element {0} s oborem názvů {1} nebyl nalezen.
Element {0} vyžaduje klíč typu {1}. Typ klíče byl předán do: {2}.
Element {0} z oboru názvů {1} byl importován ve dvou různých kontextech: ({2}, {3}).
Element {0} z oboru názvů {1} není složitým typem a nelze jej použít jako {2}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore