Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Dálková výzva serveru byla provedena nesprávným podprocesem.
Dálková výzva, která byla v pořadí, nereagovala.
Další člen zadaný pro typ {0} není platný.
Další příkaz Get zadaný pro vlastnost {0} není platný.
Další příkaz Set zadaný pro vlastnost {0} není platný.
Další rozhraní zadané pro typ {0} není platné.
Další vložená data neodpovídají očekávání podle popisu StylusPointDescription.
Daný element s identifikátorem {0} nebyl v dokumentu nalezen.
Daný koncový bod není koncovým bodem žádného objektu PeerNearMe.
Daný modul {0} nebyl v rámci sestavení {1} nalezen.
Daný název {0} není platný.
Daný název {0} se shoduje s nejméně dvěma názvy v objektu kolekce s různými obory názvů.
Daný název označení datového prostoru se již používá.
Daný název portu není platný. Port je pravděpodobně platný, nejedná se však o sériový port.
Daný název portu nezačíná řetězcem COM či com nebo jej nelze převést na platný sériový port.
Daný objekt musí být instance TriggerAction nebo odvozený typ.
Daný objekt neimplementuje rozhraní ISerializable.
Daný objekt typu sink neimplementuje rozhraní události {0}.
Daný typ nelze nastavit jako základní typ, protože by v rámci dědění došlo ke smyčce.
Daný vnořený objekt neimplementuje rozhraní události {0}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore