Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

CacheRequest.Pop byl vyvolán pro CacheRequest, který nebyl momentálně na řadě.
Celé číslo nebo token byl příliš dlouhý pro zakódování.
Celková velikost zpráv odeslaných v této relaci přesahuje maximální hodnotu typu Int32. Zprávy v této relaci nelze odeslat.
Celkový počet operandů určený v {0} neodpovídá počtu zadaných argumentů TypeArguments. Zadáno bylo {1} argumentů TypeArguments.
Celkový počet parametrů nesmí být vyšší než {0}.
Celočíselná hodnota {0} v řádku číslo {1} na pozici {2} není platná.
Celočíselná hodnota {0} v řádku číslo {1} na pozici {2} není platná.
Celočíselná hodnota velikosti kolekce nemůže být záporná.
Certifikát {0} musí mít soukromý klíč, který umožňuje výměnu klíčů. Proces musí mít přístupová práva pro soukromý klíč.
Certifikát klienta není zadán. Určete certifikát klienta ve třídě ClientCredentials.
Certifikát klienta není zadán. Určete certifikát klienta ve třídě ServiceCredentials.
Certifikát podepisování musí být typu DSA nebo RSA.
Certifikát serveru s názvem {0} selhal při ověřování identity, protože jeho miniatura ({1}) neodpovídá miniatuře určené v identitě koncového bodu ({2}). V důsledku toho se aktuální požadavek protokolu HTTPS nezdařil. Aktualizujte identitu koncového bodu použitou v klientovi nebo certifikát používaný serverem.
Certifikát vydavatele klientské licence je neplatný.
Certifikát X.509 klienta nebyl určen prostřednictvím vlastnosti pověření výroby kanálu, ale jeden certifikát je vyžadován při nastavování vlastnosti MsmqAuthenticationMode vazby na hodnotu Certificate (Certifikát). Zprávu nelze odeslat.
Cesta {0} je pro zpracování vzdáleným hostitelem příliš dlouhá. Další informace naleznete v protokolech serveru.
Cesta {0} je zakázána.
Cesta {0} mapuje do adresáře mimo tuto aplikaci, což není podporováno.
Cesta {0} nebyla nalezena.
Cesta {0} nebyla nalezena.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore