Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š ž

Absolutní hodnota identifikátoru URI v názvu rodiny fontů musí mít schéma soubor://.
Absolutní virtuální cesta {0} zde není povolena.
Absolutní virtuální cestu {0} nelze nastavit jako relativní pro aplikaci, protože cesta k aplikaci není známá.
Abstraktní třídě {0} by neměl být přiřazen rozlišovací klíč dědičnosti.
Abstraktní třídu nelze vytvořit.
Aby byl přidán koncový bod ke službě {0}, musí být specifikován neprázdný název kontraktu.
Aby byla lokalizace funkční, musí hostitel implementovat objekt IFilterResolutionService.
Aby byla povolena funkce navigace postranního panelu, musí třída SideBarTemplate obsahovat ovládací prvek DataList s identifikátorem {0}.
Aby byla tato operace úspěšná, musí být nainstalována služba {0}. Ujistěte se, zda je tato služba k dispozici.
Aby bylo možné aktualizovat AssociationSet {0}, musí být k dispozici odpovídající entita z objektu EntitySet {1} ve vlastnosti ObjectStateManager.
Aby bylo možné použít funkci SetFocus() nebo vlastnost Focus, musí v objektu Page existovat značka formuláře s nastavením runat=server.
Aby bylo možné povolit funkci obnovení hesla, musí být zadáno mapování schématu atributů pro sledování chybných hesel.
Aby bylo možné povolit funkci otázky a odpovědi hesla, musí být určeno mapování schématu atributů pro otázku a odpověď hesla.
Aby bylo možné proces spustit jako uživatel, musí být vlastnost UseShellExecute objektu Process nastavena na hodnotu False.
Aby bylo možné provádět serializaci v XML, musí mít typy, které dědí nastavení z {2}, implementaci metody Add({1}) na všech úrovních své hierarchie dědění. {0} neimplementuje metodu Add({1}).
Aby bylo možné převést metodu Math.Round do kódu SQL, musí mít parametr MidpointRounding. Funkci SQL ROUND zadejte pomocí hodnoty AwayFromZero.
Aby bylo možné přidávat nové instance pomocí rozhraní IBindingList, musí mít objekt {0} konstruktor bez parametrů.
Aby bylo možné spustit dotaz, musí být zadáno připojení.
Aby bylo možné tento požadavek zpracovat, musí být v konfiguraci registrována obslužná rutina WebResource.axd. <!-- Konfigurační soubor Web.Config --> <configuration> <system.web> <httpHandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True" /> </httpHandlers> </system.web> </configuration>
Aby bylo možné vygenerovat společný tajný klíč, musí mít klíče obou stran stejnou velikost.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore