Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with ž

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř š Ž

Žádná data pro načtení.
Žádná metoda {0} typu {1} není kompatibilní se zadanými argumenty.
Žádná relace zabezpečení s identifikátorem {0} nečeká na vyřízení.
Žádná vazba protokolu neodpovídá zadané adrese {0}. Vazby protokolu jsou konfigurovány na úrovni webu konfigurace služby IIS nebo WAS.
Žádné přetížení funkce {0}.{1} není kompatibilní s typy argumentů v {2}.
Žádné přetížení funkce agregace {0}.{1} není kompatibilní s typy argumentů v {2}.
Žádné přetížení kanonické agregační funkce {0}.{1} není kompatibilní s typy argumentů v {2}. Informace o funkcích úložiště s podobnými funkcemi naleznete v dokumentaci k funkcím specifickým pro zprostředkovatele.
Žádné přetížení kanonické funkce {0}.{1} není kompatibilní s typy argumentů v {2}. Informace o potenciálních funkcích úložiště s podobnými funkcemi naleznete v dokumentaci k funkcím specifickým pro zprostředkovatele.
Žádnou přístupnou přetěžovanou metodu {0} nelze volat s těmito argumenty bez rozšiřujícího převodu: {1}
Žádnou přístupnou přetěžovanou metodu {0} nelze volat s těmito argumenty bez zužujícího převodu.
Žádnou přístupnou přetěžovanou metodu {0} nelze volat s těmito argumenty bez zužujícího převodu: {1}
Žádný kanál aktivně neposlouchal {0}. Příčinou může být ukončení služby z důvodu recyklace aplikace.
Žádný kanál aktivně neposlouchal {0}. To je často způsobeno nesprávným identifikátorem URI. Ověřte, zda adresa, kam jsou odesílány zprávy, odpovídá adrese, kterou služba poslouchá.
Žádný konstruktor pro ObjectContext se striktními pravidly pro zadávání typů nemůže mít 0 parametrů.
Žádný kontrakt v metadatech neodpovídá určenému kontraktu.
Žádný parametr funkce nemůže mít ParameterMode s hodnotou ReturnValue.
Žádný z elementů vazby ve vazbě {0} nedefinuje verzi zprávy. Alespoň jeden element vazby musí určovat verzi zprávy a vrátit ji z metody třídy GetProperty<MessageVersion>.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore