Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with š

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č ř Š ž

Šablona ControlTemplate musí být asociována s ovladačem nastavením vlastnosti Control.Template před použitím jako šablony pro tento ovladač.
Šablona IsExpanded pro StickyNoteControl typu {0} musí obsahovat prvek typu {1} s Name nastaveným na {2}.
Šablona pro vydávání licence je neplatná kvůli nesprávně zformátovanému řetězci.
Šablona stylů nebyla načtena.
Šablona stylu odkazuje na podřízený prvek, který neexistuje.
Šifrovací algoritmus {0} není v tomto kontextu podporován.
Šifrovací klíč vyjednaný protokolem SSL je příliš malý ({0} bitů). Klíče takové délky nejsou povoleny, protože by mohlo dojít k odhalení informací. Nakonfigurujte inicializační počítač, aby vyjednal šifrovací klíče SSL, které mají {1} bitů nebo více.
Šifrování není povoleno.
Šifrování oddílu {0} pomocí zprostředkovatele {1} se nezdařilo. Chybová zpráva ze zprostředkovatele: {2}
Šířka a výška vlastnosti AutoScaleDimensions musí být větší nebo rovna nule.
Šířka musí být nezáporná.
Šířka musí být větší nebo rovna hodnotě minimální šířky DrawingAttributes.MinWidth a menší nebo rovna hodnotě maximální šířky DrawingAttribute.MaxWidth.
Šířka musí být větší než hodnota MinWidth.
Šířka nebo výška čtyřúhelníku {0} nemůže být nulová.
Šířka obrázku musí být kladným násobkem hodnoty ImageSize.Width.
Šířku a výšku ovládacího prvku nelze nastavit na hodnoty vyšší než {0}.
Šířku ovládacího prvku SplitterPanel nelze nastavit explicitně. Místo toho nastavte vlastnost SplitterDistance pro ovládací prvek SplitContainer.
Špatně umístěná dvojtečka ve specifikaci clusteru Glyphs.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore