Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with ř

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú č Ř š ž

Řada vícesměrového vysílání není stejná jako řada klienta {0}.
Řádek {0} nelze analyzovat pomocí aktuální hodnoty parametru Delimiters.
Řádek {0} nelze analyzovat pomocí aktuální hodnoty parametru FieldWidths.
Řádek {0} nelze číst, protože je u něj překročena maximální délka řádku.
Řádek {0}, pozice {1}
Řádek nebyl nalezen nebo změněn.
Řádek nebyl v tabulce nalezen.
Řádek nelze přidat, protože je zmrazen a umístěn po nezmrazeném řádku.
Řádek nelze přidat, protože není zmrazen a je umístěn před zmrazeným řádkem.
Řádek nepatří do stejného objektu DataSet jako tato relace.
Řádek nepatří do stejného objektu DataSet jako tato relace.
Řádek RowTemplate obsahuje více buněk, než kolik existuje sloupců.
Řádek síte Grid musí být nastaven na hodnotu v rozsahu 0 až maximální hodnota pro řádek.
Řádek spojený s pozicí správce měny nelze nastavit jako neviditelný.
Řadič domény {0} neexistuje nebo jej nelze kontaktovat.
Řádky nelze programově odebrat, pokud není ovládací prvek DataGridView vázán na data objektu IBindingList podporujícího oznamování změn a umožňujícímu odstranění.
Řádky nelze programově přidat do kolekce řádků DataGridView, pokud je ovládací prvek vázán na data.
Řazení je ve zdroji dat {0} podporováno pouze v případě, že vlastnost DataSourceMode zdroje dat je nastavena na hodnotu DataSet.
Řazení zadané serverem SQL není podporováno.
Řetězcový parametr {0} nemůže být prázdný nebo mít hodnotu Null.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore