Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with č

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ú Č ř š ž

Čas doručení není pro tuto zprávu definován. Zpráva nebyla vytvořena voláním metody Receive.
Čas odeslání není pro tuto zprávu definován. Zpráva nebyla vytvořena voláním metody Receive.
Čas ukončení musí být pozdější než čas spuštění.
Čas vytvoření musí být před časem vypršení platnosti.
Čas WebRequest vypršel, Odpověď nepřišla před vypršením specifického Timeout.
Časová hodnota je mimo rozsah období.
Časovač nelze ukončit.
Časovač nelze vytvořit.
Časové razítko se musí objevit jako poslední v tomto rozvržení záhlaví zabezpečení.
Časové razítko se musí objevit jako první v tomto rozvržení záhlaví zabezpečení.
Časové razítko zabezpečení je zastaralé, protože jeho čas vypršení platnosti ({0}) je v minulosti. Aktuální čas je {1} a povolený časový posun je {2}.
Časové razítko zabezpečení je zastaralé, protože jeho čas vytvoření ({0}) je příliš daleko v minulosti. Aktuální čas je {1}, maximální životnost časového razítka je {2} a povolený časový posun je {3}.
Časové razítko zabezpečení není platné, protože jeho čas vytvoření ({0}) je v budoucnosti. Aktuální čas je {1} a povolený časový posun je {2}.
Časové razítko zabezpečení není platné, protože jeho čas vytvoření ({0}) je větší než nebo roven jeho času vypršení platnosti ({1}).
Časový interval musí být kratší než 2^32-2.
Časový limit lze nastavit pouze na hodnotu System.Threading.Timeout.Infinite nebo na hodnotu větší nebo rovnou 0.
Časový limit lze nastavit pouze na hodnotu System.Threading.Timeout.Infinite nebo na hodnotu větší než 0.
Časový limit musí být menší než 2^32-2.
Časový limit musí být nezáporný nebo rovný -1 (Timeout.Infinite).
Časový limit musí být větší nebo roven -1.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore