Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with ú

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z Ú č ř š ž

Účet nebyl vytvořen. Zopakujte operaci.
Účet uživatele byl uzamčen.
Úloha nemohla být dokončena, protože čas nástroje pro rozlišení řeči vypršel.
Úložiště již existuje.
Úložiště LocalDataStoreSlot bylo uvolněno.
Úložiště LogStore a sekvenci LogRecordSequence nelze použít, protože není nainstalována požadovaná součást Common Log File System (CLFS). Nainstalujte součást CLFS, pokud je k dispozici pro používanou platformu, nebo použijte sekvenci FileRecordSequence.
Úložiště neexistuje.
Úložiště protokolu nelze archivovat.
Úložiště serializace je zavřeno. Do zavřeného úložiště nelze přidávat nové objekty.
Úplná rekonstrukce {0} se nezdařila.
Úplnou cestu lze načíst pouze v případě, že byl objekt TreeNode přidán k objektu TreeView. Tento objekt TreeNode nebyl přidán k objektu TreeView.
Úplný identifikátor URI {0} není povolen. Úplné identifikátory URI nejsou pro rozhraní API třídy ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable povoleny. Namísto nich použijte pro odpovídající službu virtuální cestu.
Úplný podpis nelze upravit.
Úprava sloupce pomocí vzoru {0} není podporována. Sloupec: {1}. Tabulka: {2}
Úpravy metadat bitmapy na místě nejsou povoleny, protože originální zdroj není přepisovatelný.
Úroveň oprávnění je neplatná.
Úroveň oprávnění je neplatná.
Úroveň oprávnění musí být v rozmezí od PrintingPermissionLevel.NoPrinting do PrintingPermissionLevel.AllPrinting.
Úroveň TokenImpersonationLevel.Anonymous není pro ověřování podporována.
Úroveň zásad {0} nelze uložit.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore